Uncategorized

Justitie

Justitie https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/limbrechtsl/2000-4.pdf De onafhankelijkheidvan de rechterlijke machtna de recente herzieningvan de Grondwet – 1. ln het najaar van 1998 en het voorjaar van 1999 werd demeest ingrijpende hervorming van de Justitie sinds de stichting vande Belgische staat doorgevoerd. Een herziening van artikel 151van de Grondwet en enkele fundamentele wetten moeten ervoorzorgen dat Justitie klaar is…